GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Рожден анализ

 

Тази услуга включва основен (рожден) анализ на определени области от живота по ваш избор. Чрез рожден анализ на дадена житейска област се извлича информация за това какви са основните дадености през живота, които са неизменни, не могат да бъдат променени. Всичко в живота се вписва в тези рамки. Ако например по рождена даденост носите предразположеност да живеете в родното си място, то дори и да правите опити да емигрирате, да се местите в различни градове и държави, няма да имате търсения успех, ще се налага да се връщате по някакви причини в родното си място. Или ако имате дадености в професионалното си разитие да правите постоянни промени, да сменяте работно място и работодател, то дори да имате огромно желание да се задържите на една постоянна работа, няма да успеете.

Рожденият анализ посочва какво е най-подходящо по всеки житейски въпрос, каква е линията на най-малко съпротивление, за да живеете в синхрон със себе си. 
Рожденият анализ ви дава една напълно обективна и ясна представа за това какво можете и какво не можете, какви качества притежавате, кои са вашите силни и слаби места в различните житейски области, какви са причините да постигате успех или пък да търпите провал. 
Рожденият анализ ви дава представа какво можете да получите като резултат от всяка една житейска област. Дори да искате повече или пък по-малко, ще получите  само това, което е "написано".

По-долу са описани типовете житейски области., от които можете да избирате кои да бъдат анализирани

1. Рожден анализ на  3  /три/ теми  по ваш избор.

Например какви са рождените предпоставки за:
 • финансово и материално състояние
 • професионална ориентация
 • деца

В консултацията е включена също и кратка прогноза за 1-2 години за всяка от трите области, които сте избрали.

NB. Изключение във връзка с прогнозата във времето правят областите брак и деца, тъй като те се активират рядко. За тях прогнозата е без ограничение във времето. Извеждам всички активни години през живота.

Такса: 
устна консултация - 300 лв.
писмена консултация - 600 лв.


2. Рожден анализ на  1  /една /  тема  по ваш избор. Включена е прогноза за 1 година.

Такса: 
устна консултация - 150 лв.
писмена консултация - 300 лв.


Допълнение:
Поради запитвания и интерес за пълен анализ на рождените дадености в индивидуалния хороскоп, тук ще ви информирам под каква форма бих могла да направя такъв анализ. Ще бъде сбор от анализи на следните области:

 • основен път в живота, цели и уроци в живота; силни и слаби личностни характеристики
 • здраве, подходяща среда за живот, подходящ начин на хранене, двигателен режим, слаби места на тялото
 • финансово - материално състояние; източници на доходи, паричен поток
 • дом, семейство, родители; личен вътрешен комфорт;
 • възможности за емиграция, подходящи държави за местоживеене
 • деца, начини за възпроизводство, начини за справяне с препятствия при създаването на деца
 • творчески способности, таланти
 • любов, партньорства, брак, отношения с хората
 • работа, професия, кариера, лично израстване
 • области за обучение и образование; начин на обработка на възприеманата информация
 • пътувания по света, как се отразяват различните географски ширини на живота ви
 • рискове в живота, обрати и по-екстремни ситуации; умения за справяне с кризи
 • социален кръг, приятели; реализация на желания и мечти, интереси, принадлежност към социални прослойки

Този по-пълен анализ на рождения хороскоп  не включва подробна прогноза в годините. Ще бъдат отбелязани само най-важните години.
Изготвям го само в писмен вариант.

Такса:  при запитване