GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Анализ екип и персонал
 

Към днешна дата да се говори за активно приложение на такова познание, каквото е астрологията, при подбор на персонал, звучи по-скоро абсурдно. Тази страна на астрологията е почти напълно непозната, тъй като не е приложима при индивидуални анализи. Полезността й обаче е изненадваща. За всеки, който прояви капка "безразсъдност" поне да опита.
Разбира се съвсем нямам намерение да пренебрегвам всички специалисти в тази област - човешки ресурс, психолози и хора, занимаващи се с обучение и настройки на работни екипи. Но астрологията разполага с няколко уникални плюса.

Когато един Мениджър Човешки ресурс прави интервю, той знае, че търси човек за определена длъжност, която има своите специфики. Например едно от основните изисквания за повечето ръководни позиции е „Отлична комуникативност, организираност, работа в екип”. Явява се човек с достатъчно опит в съответната сфера, представя много добри показатели на интервюто относно съекипност и експертни познания. Но дали ще се справи в работата си с конкретни хора, които вече работят в дадената компания? 

Онова което може да даде използването на астрологията е именно това – как един човек се вписва в даден екип? Кои свои способности ще изяви, и кои ще притъпи по причина, че има човек, който е по-ярък от него. Дори и този човек да е на по-ниска позиция, той може да носи тази специфична способност да "затъмни" определен човек, който е вишестоящ.

Когато се сформира група от хора, индивидуалните качества се смесват. А всеки хороскоп съдържа уникални разположения на планетите, които никога не се повтарят. Е, поне не в рамките на 26 хил. години. Между хората в един екип се формират различни модели на взаимоотношения. Когато е формиран някакъв модел, той става доминиращ и показва каква е основната настройка на тези хора, когато са заедно - дали да преследват цели и да се борят, дали да поддържат вече създадена структура и т.н. Когато активността на екипа е в съзвучие с този модел, всичко върви нормално. Но когато целите  не са в съзвучие с този модел, тогава се развиват вътрешни конфликти и проблеми в работата на целия екип.

Друг момент е влизането на нов човек в екипа. Представете си една маса, която е била с три крака до момента. И от утре трябва да й поставим четвърти крак. Логично е, че останалите три крака трябва да се „преместят”, да им се промени „местоположението”, за да се запази равновесието на масата.

Накратко онова, което би могло да е полезно при сформирането на екипи и избор на персонал е следното:

  • Може да се изготви всякакъв профил на човека – това разбира се е постижимо и чрез психологически методи, но те са по-бавен във времето инструмент. 
  • Как даден човек би се вписал в даден екип и дали може да бъде използван капацитета му максимално именно в този екип. Как се разпределят ролите на хората в дадена група от равнопоставени. 
  • Всеки човек в екипа, в зависимост от собствения му хороскоп, допринася с нещо и поема определена роля: административна част, контакти извън екипа, контрол върху дейностите, планиране, координация, далновидност, представителни качества, отчетност и т.н. Екипът има нужда даден човек да покаже своя отделна страна от личността си и ако той се чувства удобно в тази роля, тогава всичко е нормално. Но ако даден човек не се чувства удобно в ролята, която има в даден екип, резултатът може да бъде стрес и напрежение както за дадения човек, така и за всички останали. Например има хора, които са лидери тип Алфа. Те са чудесни ръководители, но при условие, че останалите хора в групата следват техните инструкции. В противен случай се оттеглят. Но и не следват никого. 
  • Чрез индивидуален анализ винаги може да се проследят критичните периоди в работата както на дадена група, така и на всеки от нея. Всеки човек, колкото и да е успешен, все някога преминава през някакви катаклизми, които се отразяват на целия му живот ( в т.ч. и работата) в дадения момент. 
  • Колко човека са необходими за даден екип, така че той да функционира добре. Къде и в какво са критичните "дупки". Ако има "дупки" в екипа, то те са като магнит и привличат или други хора (дори и да са извън екипа) или някакви събития, които да повлияят на самата работа. Това е специфичен въпрос, за който вече се използват прогностичните възможности на астрологията. 

Таксата подлежи на договаряне в зависимост от броя и обема на извършваните консултации и анализи.
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)Във връзка със Закона за личните данни. 
За тези анализ не са необходими такива. Използва се само дата, час и място на раждане. Допустим е вариант за екипен анализ и без да разполагам с часове на раждане.