GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Що е то Астрология

Публикувано на 12 май 2011 г.

 

За добро или зло в нашия съвременен свят 99% от хората (включително и част от самите астролози), застъпват твърдението, че планетите влияят върху земния и съответно върху човешкия живот. Един от основните аргументи е свързан с фазите на Луната и приливите и отливите. До един момент и аз самата се колебаех между "за" и "против" това твърдение. Докато просто в един прекрасен ден осъзнах каква е връзката между планетите и нашата Земя.

Повечето хора, които днес изучават и използват астрологията са леко скарани с философските школи и учения. А ключовата връзка е там, в тях. И тя е много проста, и стои като мото почти във всяка астрологична книга – „Каквото горе, това и долу” –принципът на съответствието.

Планетите няма как да оказват каквото и да е физическо влияние върху нашата Земя и нашия живот. Лао Дзъ – един от най-уникалните философи на човечеството – пише за Дао. Няма точен превод на тази дума. Смисълът й е „природен ред и порядък”. В нашата вселена съществува такъв природен ред и харесва ли или не, ние всички сме му подвластни. Така както планетите в Слънчевата система стъпка по стъпка следват точно определен път, същото правим и ние хората на Земята – имаме точно определени пътища, наречени живот.

А планетите, тяхното движение и всички взаимодействия между тях, които в астрологията наричаме аспекти, цикли, разположение и пр., са езикът, чрез който можем да разберем този порядък, да го „прочетем”. Астрологията е символичния език, на който „говори” Вселената. Така както има различни институти, в които хората се учат да говорят и пишат на латински, гръцки, английски и други езици, то хората, които изучават астрология всъщност се учат да четат езика на Вселената. И чрез него да разберат целия порядък в живота ни – как са свързани нещата помежду си, как съществуват, как следват, как приключват.

Така че планетите просто си се движат някъде там горе и изобщо не се вълнуват от нас. Те следват своите орбитални пътища стриктно и просто ни показват „плана” на Природата във времево-пространствения континуум. Да, толкова е съблазнително да мислим, че можем да променим всичко в живота. При това не само в нашия, ами и в този на другите. Както сестра ми обича да казва – „Иска ми се да го сритам този Сатурн там горе. Ако можех”. Ама не може, логично е. Но пък всеки може да „срита” ума си и начина си на възприятие. Интересното е, че точно това почти никой не иска да направи. А то е единственото, което можем да управляваме. Поредната ирония на Природата.