GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Как да променя?
 


Всеки, който направи някакъв анализ на личния си хороскоп, почти веднага след това задава въпроси от типа:

„Как да променя …?”

Защото няма пълно щастие и винаги има неща, които не ни харесват.

Хороскопът показва онова, което е предвидено за човека като жизнен сценарий и през което той трябва да премине. Тук няма искам/не искам, защото никоя планета не може да бъде преместена. Така че въпросът „Как да го променя?” получава логичния отговор „Ами няма как!”

 Но пък всеки има избор по отношение на начина, по който да премине през своя жизнен сценарий. Затова е по-правилно, а и по-полезно да се задава въпроса „Какво да правя с това, което не мога да променя?”. 

Както за Природата няма лошо време, така и за всеки човек неговият хороскоп не съдържа нищо лошо и безполезно. Вярно е, че понякога има много тежки премеждия, които изключително силно затормозяват психически и да казваме, че те не са лоши, звучи доста глупаво. Хората наистина страдат дълбоко, измъчват се, нещастни са и това се отразява на всичко в живота им.

Затова в астрологията има метод, който се нарича корективни средства, проработка, лечебни методи. За краткост аз съм го нарекла Астрологичен Коректив.

Най-просто казано при този метод правим нещо като насрещно, обратно тълкуване.
Например:

Планета в 12 дом – много нещастна позиция, от която няма как да очакваме нищо добро. По-изобретателните и сладкодумните дори могат да си съчинят цял трилър и да съперничат на Стивън Кинг.

Да, често е така – планетите в 12ти дом са свързани с редица загуби за човека, с някакви страдания, нещастия, жертви и т.н. Но за това си има причина, а не защото Вселената или Бог са решили да причиняват някому нещастие.

И точно тук влиза в роля Астрологичният коректив – чрез неговите методи обръщаме тълкуването на планета в 12ти дом, така че човекът да може да се справи по-лесно с трудните ситуации и да е наясно какво конкретно ще му помогне.
А то накратко е следното:

Всичко, свързано с тази планета трябва да бъде скрито, тайно, да се върши в уединение, да се изолира, да се свърже с някакви благотворителни дела, да се търси в Природата, на далечни места, които са слабо населени и слабо посещавани. Планетата не може да промени своите сигнификации и акцидентално положение, но пък се тълкува така, че да се даде някакъв избор на човека във връзка с начина, по който да я преживее, за да не усеща големи страдания и нещастие заради загубите, които тя ще му носи. 

За повече информация:
Астрологичен Коректив