GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Какъв ще е жизненият ви стандарт
 


Няма човек на тази земя, който да не иска да повиши качеството на живота си или така нареченият жизнен стандарт. Всеки иска да живее в по-голямо жилище, да притежава повече движимо и недвижимо имущество, да си осигурява по-скъпи и луксозни вещи, да посещава най-добрите места в града си, в държавата, по света и т.н.

Повечето сега биха казали, че за това са необходими пари, пари и пак пари. Истината обаче е малко по-различна. Дори да имате повече пари, това не означава автоматично, че ще повишите качеството на живот и ще вдигнете жизнения си стандарт. Твърде често, за да го направите, е необходимо да бъдат изпълнени други условия. И това се наблюдава в 90% от хороскопите. 

Четвърти дом в хороскопа ни дава информация за много повече неща отколкото предполагате. И едно от тях, за което съм сигурна, че малко хора се досещат, е свързано точно със жизнения стандарт – колко висок ще бъде, какво го стимулира, какво би могло да ви пречи в опита да го подобрите, как го поддържате и т.н.
Тук сигурно възниква въпросът – „Защо 4ти дом?”
Това е домът, който отговаря за пространството, което човек обитава. На първо място, разбира се, това е географската локация и домът, в който живеете. Обаче не спираме само с това. Когато си купите допълнително недвижимо имущество, или дори само да го наемете, вие всъщност обитавате и него. С други думи увеличавате своето пространство.
Представете си, че Земята е разделена на части и всеки жител обитава една или няколко такива. Винаги когато увеличите своето обитание по някакъв начин – чрез собственост или наем, вие всъщност повишавате стандарта си на живот. 


Състоянието и разположението на управителя на 4ти дом ни дава информация какви са пътищата, по които най-лесно можем да увеличим жизнения си стандарт. 

Ето един пример:

  • Върхът на 4ти дом е разположен в знак Везни.
  • Управител на 4ти дом е Венера.
  • Венера е разположена в знак Скорпион.
  • Венера е в 5ти дом.

1. Анализираме природата и сигнификациите на знак Везни, за да извлечем детайли свързани с това как се случват нещата, при какви условия, какво е разбирането за по-висок стандарт, на какво се дава приоритет, кое е най-важно и т.н. Например можем да кажем, че приоритет  ще се дава на това дали е красиво и естетично пространството, което индивидът може да заеме, да среща красиви, възпитани и културни хора там. Да бъдат развити културата, изкуствата и социалният живот на тези места.

2. Венера е планета естествен бенефик. Това означава, че нещата ще се случват по някакъв приятен начин от гледна точка на самия индивид. Ще получава различни възможности. Планетите, които са естествени бенефици, винаги „искат да дават и да носят удоволствие”.

3. Венера в знак Скорпион е в заточение, т.е. в негативна есенция. Този фактор означава, че нещата няма да се случват по общоприет начин. А също и че индивидът ще има по-особена представа за това как да повишава жизнения си стандарт. Ще има трудности да задържа постигнатия стандарт. Можете да продължите списъка с това как се проявява Венера в заточение. Включете също информация от основните акцидентални достойнства - дали е изгорена, ретроградна, фазова, бавна/бърза по скорост и др.

4. Разположение в 5ти дом. Това е най-значимият фактор, който ще ни съобщи по какви пътища се случва увеличаването на стандарта.
5ти дом е свързан с темите: любовни връзки, творчески дейности, деца, късмет в рискови дела, финансови спекулации и т.н.
Следователно можем да направим заключение, че всичко изброено, ще бъде източник на възможности за развитие. Индивидът ще получава по-висок жизнен стандарт благодарение на активност по тези въпроси. 

5. Разгледайте също аспектите на Венера и планети в 4ти дом (ако има), за да прецените дали ще има „съдействие” или ще трябва да се справя с някакви „препятствия”. От кого и защо ще дойдат.


Ако се интересувате по-задълбочено или имате нужда от помощ при анализ на хороскопа, следвайте линковете: