GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Хюман Дизайн анализ
 


Към сайта има приложена готова 
форма за Заявка за астрологични услуги. Ако желаете, можете да използвате нея.
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)

 

Базов прочит на рейв-карта

В този тип анализ се прави синтез на следните основни параметри: 

  • Тип и стратегия – това стои в основата на начините, по които всеки взема решения в живота си.

Днес ние живеем в така нареченото хомогенизирано общество, в което се движим по еднакъв за всички „Правилник за движение по пътищата”. Всеизвестно е, че не винаги имаме възможност да вземаме самостоятелни решения. Но е факт, че така привикваме към установените норми и правила, че дори в онези моменти, когато наистина имаме възможност да го направим, ние често се отказваме и пак четем „Правилника” на обществото.

Тук искам много ясно да подчертава нещо, което остава леко неразбрано. Да вземете правилно за себе си решение, не означава, че можете да промените всичко в живота си. Събитията, които се случват около вас, носят в повечето случаи една неизбежност. И именно тази неизбежност и самите събития, ви поставят в условия да вземате решения. Хюман дизайн ни учи да вземаме решения по най-правилния начин за себе си. Когато следваме коректния начин да вземаме решения, независимо от последвалите събития, умът ни „вижда” съвсем друга картина и на практика едно и също нещо го изживяваме по коренно различен начин така сякаш действително ситуациите се променят.

  • Личен профил – това е начинът, по който взаимодействате с околните.

Вашата лична ниша в обществото, мястото и ролята ви тук на земята. Как се свързвате в отношенията си. За какъв тип работа/бизнес/стил и начин на живот  изобщо, сте „облечени”. По подобие на това, че човек, който работи в банка, е облечен в костюм, а човек, който отива на тенис корта, е облечен в тенис – екип.
 

  • Какво внасяте в света и какво получавате от него – това е много интересна част, тъй като обикновено става нещо коренно различно.

Ние хората правим някои неща винаги наопаки - опитваме се да даваме това, което не притежаваме. И искаме да получим онова, което имаме в изобилие. Един доста сериозен житейски парадокс.

Чрез този анализ ще разберете, че сте в процес на учение в определени житейски области и дейности. В тях сте уязвими, не сте с утвърдени навици и възможности. В тях ви е необходимо съдействие, някой да ви учи и съответно да получавате знание и мъдрост. А онова, което умеете, носите го като талант и даденост, вие трябва да го давате на света и хората, да ги учите и да им съдействате да го изградят като знание и опитност.

Ще разберете в какво животът ви е по-неясен и непостоянен, създава ви обърканост и търпи промени. Както и в какво всичко протича гладко, ясно, без сътресения и нещата винаги се нареждат.
 

Сесия - 90 минути
Такса – при запитване

 

Анализ на планетарните дефиниции.

Това включва информация, изведена от позициите на Слънцето, Луната, седемте планети – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, както и позицията на Лунните възли. Всяка планета има отношение към различни житейски аспекти и се интерпретира по два начина. Единият е свързан с личността ви, с нещата, които осъзнавате. Другият е свързан с физическото ви излъчване, с „разума” на тялото ви.

Ще разберете къде са „кукичките” чрез които захапвате различни „житейски въдици”. Както и в какво доминирате и по никакъв начин не могат да ви хванат с „въдица”.

Сесия - 60 минути
Такса - при запитванеБиологична система

Това засяга въпроса за условията, които поддържат физически тялото ви, както и псхио-менталния комфорт. Как да се храните, за да не се отлагат токсини в тялото. Как да организирате пространството около себе си, така че тялото и ума ви да се чувстват най-комфортно. Кои сетива да използвате, за да определите правилните храни за себе си, правилните места и правилните хора.

Сесия – 30 минути
Такса - при запитване