GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Марс ли се „обажда” или пък Венера
 
 Марс ли се „обажда” или пък Венера, когато чуем името си

Няма човек, който да не е чувал за интересните имена, които са носели индианците – Ястребово Око, Дългата ръка, Бързият Крак или пък Гледащата си Кефа . Имената са били давани според специфични характеристики, които проявява човекът.

Човек не може да промени генетичния си материал, нито пък моментът, в който се е родил. Но името си може. Всъщност това се случва дори и да не го иска. Всички знаем, че понякога случайно даден прякор или прозвище, галено име, остават трайно в живота като основно име за човека. Някои хора, особено в артистичните среди, напълно умишлено ползват псевдоними. Много често даден човек има по няколко имена – едно у дома, второ за приятелите си, трето за колегите си. По този начин той проявява свои различни характеристики, защото реагира на различни звуци. А оттам и на различни планети от личния си хороскоп.

Името на човека създава първото нещо, с което той се идентифицира и различава себе си от другите. Всеки звук, който чуваме, ни оказва многостранно влияние – и върху психиката ни, и чисто физически. Защото създава звукова вълна с различна честота. Чувайки го, в зависимост от честотата му, той предизвика резонанс в едни или други части на тялото, като се активират различни процеси.
В тази връзка е важно кои планети, знаци, области от хороскопа активира името, с което ни наричат. Защото звуците на името ни са онези, на които реагираме винаги, без изключение, при това най-интензивно.

В България ползваме азбука от 30 букви. Следователно зодиакалният кръг от 360° трябва да се раздели на 30, за да видим коя буква на кой сектор отговаря. Това прави точно по 12° за всяка буква.
Ето картинката:За удобство ще изпиша началото:
А – 0°-12° овен
Б – 12°-24° овен
В – 24° овен – 6° телец
Г – 6° - 18° телец
Д – 18°телец – 0° близнаци
... и т.н

Можете да изчислите всяка буква къде попада.
Ако се казвате Ана, то трябва да разгледате следните участъци:
А - 0°-12° овен
Н – 6° - 18° дева
А - 0°-12° овен


В зависимост от това в кои знаци попадат буквите, дали има планети в съответните участъци и кои са те, можете да разберете на кои планети и зодиакални знаци реагирате.

Гласните и съгласните букви носят различен тип информация. Имената, които съдържат повече гласни букви са „пълни” с глас. Те са свързани с активното мъжко начало. А съгласните – със женското. Защото те приемат гласа на гласните букви. Затова има разлика, когато се анализират имената при мъже и жени. Гласните букви в мъжките имена са свързани с тях самите, с личните им характеристики, а съгласните – с обкръжението, партньорите. При жените е обратното.

Първото най-важно нещо е да обърнете внимание на четири основни букви в името си. Разглежда се зодиакалният знак, в който попадат и планетите в съответния участък (ако има такива). Това са:
• Първата буква
• Буквата, върху която пада ударението в името ви
• Централната буква за имена с нечетен брой букви
• Последната буква

Първата буква от името е много важна. Тя е старта на човека и е свързана с основното предизвикателство в живота. Чрез нея човек търси и намира своето място в живота. Планетите и знаците, свързани с първата буква, подсказват пътищата и областите за лично самоутвърждаване.

Буквата, върху която пада ударението сама по себе си води до извода за какво е важна – къде пада „ударението” в живота за човека. Към какво се стреми, какви са неговите цели и желания, с какво се отличава, в какво е най-ярък човекът.
Ударната буква винаги е гласна буква и затова е свързана с активното начало. Тя се явява още и върхова буква като интонация. От една страна е свързана с „върха” в живота ни, но от друга точно това е и мястото, по което ни „удрят”. Защото е най-открито ни място и е първото, което бива „ударено”.
При мъжете е по-добре ударната буква да бъде нечетна по ред. Защото така по-лесно проявяват своята активна мъжка енергия. Например в името Иван ударението пада на „а”, която е трета (нечетна) буква по ред.
При жените е по-добре ударната буква да бъде четна по ред. Тъй като действа по-пасивно, притеглящо, по-женствено. Силата на жената не се състои в открита демонстрация на сила, а в нейното спокойствие и самоувереност.

Централната буква. Такава има само в имената с нечетен брой букви. Пример: Ки-р-ил. Тук „р” е такава централна буква, нещо като ос. Тези хора винаги имат своя стратегия, последователни са и много предсказуеми. Това е сигнал за по-трудна приспособимост на човека. По принцип такива имена са по-подходящи за мъжете, тъй като липса на приспособимост не е негатив, а означава борбеност и строги индивидуални принципи в живота. Такъв човек може да се подчини временно, но трудно би се отклонил от вътрешната си стратегия.

За жените е по-удачно да носят име с нечетен брой букви и съответно да им липсва централна буква. Защото за тях е важно да бъдат по-гъвкави и природно по-мъдри, съобразявайки се с обстоятелствата особено в отношенията си с мъжете. А и нелогичното, непоследователно и по-емоционално поведение е по-естествено за жените, отколкото за мъжете.

Последната буква. Тази буква обикновено показва най-уязвимото място на човека. Ако първата буква се свързва с онова, за което трябва да се преборим и да придобием лична сила/самоутвърждаване, то последната буква от името се свързва с онова, което ни отнема силата. По анализа на тази буква – знак, планети – могат да се открият слабостите и комплексите на човека. А също така и кое е онова, което човек най-лесно губи и следователно трябва да полага много усилия, за да го предпази.
Тук е интересно да се спомене факта, че обикновено женските имена (в България) завършват само на три гласни – „а” „я” „и” – макар че напоследък , под влияние на запада, се срещат имена на жени, които завършват и на съгласни. При тях може да се наблюдават най-различни слабости и комплекси, присъщи повече на мъжете, отколкото на жените.

При мъжете имената завършват на най-различни букви. Все пак съгласните са повече от гласните. Следователно слабостите, страховете и комплексите при мъжете са повече и могат да бъдат най-различни. Да му мислят, нали дами?! (шегувам се)

При умалителните имена и прякори, има малка разлика във функцията на последната буква. Защото този тип имена се дават на човека от определен кръг хора. Тук тя е свързана с крайния резултат в съответните отношения.

Следващото нещо, което е интересно, е какво показват буквите според реда им – първа, втора, трета, четвърта и т.н. Това пак се свързва със знаците и планетите в хороскопа.

Първата буква вече обясних как се интерпретира. Чрез нея човек търси и намира своето място в живота.

Втората буква се отнася до помощта. Но има разлика при мъже и жени. При мъжете втората буква подсказва какво не му достига, за какво има нужда да бъде подкрепян, какво не може да постигне сам. Докато при жените втората буква подсказва какво жената притежава и никога не би се разделила с него. Това е нещо, за което винаги би получила подкрепа от другите, за да го запази.

Третата буква е свързана с талантите и способностите при мъжете. А при жените се свързва с това къде и в какво тя би получила удари от съдбата, безсмислените й борби.

Четвъртата буква показва опасностите, които може да привлече към себе си мъжът, в какво му липсва защита. При жените тази буква говори за способността й да общува с другите, да създава отношения.

Петата буква при мъжете подсказва за това къде и как намира помощ в критични моменти, къде е „спасителния му пояс”. А при жените – къде и в какво може да бъде подчинена.

Шестата буква при мъжете е свързана с подчинение. Къде им се налага да го направят. При жените е свързана с любов и хармония, дали и как жената ще се радва на тези неща в живота си.

Седмата буква при мъжете е свързана със закон, ред и справедливост, с изпитанията. При жените е свързана с това къде и в какво жената може да изпита чувства на завист и ревност. Какво не може да получи от живота, но го желае много силно и това е повод за завист и ревност.

Осмата буква при мъжете се свързва с онова, което той оставя след себе си. При жените се свързва с мъдростта и ума.

Деветата буква – при мъжете е свързана с волята. При жените се свързва с предателство, измами и тайни.

Десетата буква – при мъжете се свързва с пречките, с онова, от което трябва да се откажат. При жените се свързва с това къде биха се сблъскали с нещо необичайно, крайно, с онези събития в живота, които са като цунами.

Обичайно се срещат имена с до седем букви. Това че името ви съдържа четири или пет букви не означава например, че няма да оставите нищо след себе си (което е функция на осмата буква). От броя на буквите в името ви се съди какви проблеми стоят пред вас, какво ви вълнува. Липсата на останалия брой букви означава, че дадени теми просто не са актуални или казано по друг начин, това са теми, които не присъстват активно в съзнанието и живота на човека.
Така например ако в името ви няма осма буква, която при жените е свързана с ума и мъдростта, не означава че не притежавате тези качества. Те просто не стоят като теми, по които да се налага да „работите” в живота си.

Пребройте и сричките в името си. Броят им показва колко основни етапа ще има в живота ви. Например ако името ви се състои от три срички, това показва, че живота ще бъде разделен на три етапа. Нещо като три „прераждания” в живота. Хората с такива имена понякога привличат критични ситуации в живота си, които изискват много енергия и активност. Но са и много устойчиви в живота, сякаш винаги имат нещо в запас, което да им помогне да се справят. Като трикраките столчета – имат три опорни точки, чрез които винаги постигат необходимата им стабилност след бурята.

Ще завърша с това, че ние носим винаги по няколко имена. Едно за най-близките ни хора, второ за приятели, трето за любимия/любимата, четвърто за колегите и т.н. Понякога прякорът може и да не ни харесва. Но може би точно той ни е необходим, за да провокира определени теми от личния ни хороскоп, които са свързани със съответните хора, който ни наричат с него.

За да разберете лично за себе си на кои планети и знаци реагирате, когато чуе името си, разгледайте сами хороскопа си или посетете астролог.
 
• Във време на световни кризи • Кой ти „носи” богатства и материални ползи? • Какво иска шефът от Вас? • Язък за новите дрехи • Дните от седмицата - как да ги използваме • Подаръците на Юпитер през 2019 година • Личната ни "география" • Накъде да пътувам • Какъв имидж да поддържаме, за да постигнем целите в живота си • Знаците, които предвещават финансови проблеми • Да разширяваме кръгозора си е едно от най-смислените неща в живота • Къде сме винаги сами • В какво търсим свършенството • Как да правим планове • Очакванията от брака • Неизбежните промени в живота • Как да водим конструктивен спор • Идеалната ваканция за нашето тяло • И връзките ни имат зодии • За да привлечем и задържим нечие внимание • Силата да бъдеш убедителен • Накъде ни води амбицията • Какво печелим, когато губим • Къде живее Плюшкин • Странните случайности в живота • Личните морални убеждения • За лесното и трудното в живота • Как да подбираме цветовете според хороскопа си • Работна среда и екип • Любовта - колкото повече, толкова повече • Ние и глобалният свят • От кого става успешен емигрант • Искай (правилно) и ще ти се даде • Как се възстановяваме след раздяла • Грешките, които допускаме в живота • Ползата от риска и вредата от “здравия разум” • Какво в живота ни идва безплатно и наготово • Повелята на кръвта • Брак по любов или по сметка • Когато любовта е съдбовна... • Как решаваме конфликтите в живота • Какво според Слънцето предстои да преживеем с партньора си • Успехът започва с личната инициатива • Къде да инвестираме успешно • Изпитанията на съдбата • Мъжете привличат със способността си да постигат блага и успех в живота • Магнетичното сексуалното привличане • Венера показва как привличаме мъжете, Луната - как ги задържаме • Ахилесовата пета в хороскопа • Уникалност и гениалност • Да стимулираме ума си • Приятелите в живота • Ако искаш да си легнеш с мен... сготви ми • Най-ценното в сексуалния ни живот • Следата, която оставяме след себе си • Как да общуваме в любовта • Предзнаменованията и техния смисъл • Какво ни уморява най-лесно • Суетата в нас • Големите изкушения • Ритъмът на либидото • Звездата на магите за нашия живот • Сблъсъкът на поколенията • Ключът към личния успех • Сексуалният ни норми и "закони" • Как се справяме с разочарованията • Сексуалният ни успех • Теглото - този най-голям наш враг • За какво ни подхождат хората, родени под различните зодиакални знаци • Как да разберем защо някой се опитва да ни прелъсти • За какво си мислиш? • Сексуалният темперамент • Къде ни е мястото • Сексапилът на портфейла • Стресът и житейските кризи • Раздялата • Как се "гледат" мъжа и жената • Money, money, money... • Откъде черпим жизнена енергия • Лесно ли ни харесват хората Марс ли се „обажда” или пък Венера