GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Що е то Хюман Дизайн?

 Повече за личната ми "среща" с Хюман Дизайн, какви изводи направих прочетете тук
                                      
       Ако желаете Хюман Дизан анализ, посетете
тази страница
 
Що е то Хюман Дизайн?

В тази статия ще ви запозная с вътрешната структура на рейв картата, какви са основните параметри и как най-общо се разглеждат. Ако желаете да разберете за връзката на хюман дизайн с астрологията, какви са плюсовете и минусите, ползите от това познание, прочетете статията ето тук.

В хюман дизайн анализите, както и в астрологията, се започва винаги от общата картина – какъв е основният тип на човека. Разграничени са четири типа съзнание, което определя четири основни типа хора. Единият тип обаче се дели допълнително на две и така се получават пет основни енергетични типа:

Те са следните:

Манифестор/Инициатор

Генератор/Съзидател – този тип се дели на две. Единият е чист генератор, вторият е смесен между манифестор и генератор и се нарича манифестиращ генератор.

Проектор/Съветник

Рефлектор

Сега ще напиша накратко характеристиката за всеки основен тип.

 

Манифестор или Инициатор 

Към настоящия момент е изведена статистика от хороскопите на около 5 милиона души и според нея към този тип принадлежат 8 – 9% от населението на Земята. Процентните съотношения на типовете се запазват и не търпят драстични промени.

Поради спецификата на този тип хора в определено десетилетие може да нарасне количеството им и това е сигурен сигнал, че предстоят радикални глобални промени в обществото.

Манифесторът е единственият тип, който има сила и умение да инициира, това е въплъщението на днешния човешки идеал – да бъдеш способен да действаш абсолютно самостоятелно, без ничия помощ, да правиш нещата така, че те да се случват. Това са хора, които носят най-мощната енергия измежду всички и са способни да премахнат от пътя си всякакви прегради, да си вземат от света всичко, което поискат.

Всеки начинаещ, който прочете описанието на този тип, остава с впечатление, че манифесторите са най-щастливите хора на света. Да, да, ама не. Парадоксите в нашия човешки свят са изумителни. Точно манифесторите са хората, които най-много страдат от това, че се сблъскват с много напрежение и постоянно съпротивление от околната среда – хората, които ги заобикалят. Околните постоянно им поставят прегради, опитват се да ги контролират именно защото усещат тази огромна енергия и искат да я използват.

Манифесторът е тип, който може да разчита само на себе си. Той не е като останалите – да търси помощ и подкрепа, носи отблъскваща аура, която създава сериозни трудности в общуването и в това да бъдат приети от околните. Ролята на манифесторите в човешкото общество е да пускат процесите в действие, да сложат първата копка, да направят първата стъпка (най-трудната), да се справят с неизвестното, с пречките, да проправят път към новото и непознатото, да започнат – всичко, за което се сетите. Развитието оттам нататък се поема от другите типове.
 

Генератор /съзидател
в двете разновидности – чист генератор и манифестиращ

Според статистиката това е най-големият дял измежду хората – 68 – 70%. Името на типа подсказва, че това са хората, които разполагат със способността да изграждат света в материалния му вид, който виждаме – да го създават, да творят, да поддържат живота на човека и Земята, да работят. Имат постоянен достъп до работна и производителна енергия, жизнени и енергични, неуморни. Единственият проблем е, че не разполагат със способността да инициират като манифесторите – налага им се да чакат. Те са на Земята да работят, да служат и нека не ви прозвучи грозно и обидно – нямат умение да знаят, да видят и предвидят накъде да си насочат работоспособността, трябва да изчакат докато това не им се покаже, не застане пред тях, някой не им го каже. Най-просто казано някой друг трябва да го реши и да им го предостави като задача за изпълнение.

Това се е превърнало в най-големия проблем за генераторите – да усещаш тази мощна работоспособност, желание да твориш, да създаваш и да не можеш да направиш сам крачката. Затова в днешния свят има една болест, за която знаят малко хора – „болестта на манифестора”. От нея страдат всички, освен манифесторите.

Повечето хора, когато научат, че са тип генератор и че това е тип, който не е екипиран с умение да инициира сам, когато и както желае, се възпротивяват на това познание, отхвърлят го, не му вярват. Тук ще вмъкна един интересен факт. Човекът, който внесе това познание, е тип манифестор. Невъзможно да не получи съпротивление – все пак говорим за 90% от хората, които оказват съпротивление на манифесторите. За добро или зло смятам, че това знание може да се нарече тип „манифестор” и първо трябва да се справи със съпротивата на околната среда, да пробие препятствията, които ще му бъдат поставени. И смятам, че рано или късно това ще се случи – манифестираща сила е невъзможно да бъде спряна, може да бъде препятствана, но за кратко.

 

Проектор или съветник

Според статистиката този тип обхваща около 20% от хората на Земята. Изключително интересен тип. Наречен е не-енергетичен. Този тип не разполага с директен достъп до жизнена и земна енергия. За да стигне до нея има нужда от посредник – задължително това е друг човек, който е енергетичен тип и има достъп до жизнена енергия.

Това са хората, които не могат да съществуват и живеят сами без други хора, с които да са тясно свързани. Те са като уред, чийто щепсел трябва да се включи в някой контакт, за да може да живее и да работи. Без чуждата енергия проекторите бързо угасват и увяхват – символично и буквално. Затова устремно, със зъби и нокти се стараят да си намерят подходящ „контакт”, в който да включат щепсела. Инстинктивно носят умение да манипулират хората, за да получат достъп до енергията им – ако някога някъде се говори за енергийни „вампири”, то именно проекторите са хората, които го правят несъзнателно (с най-добри чувства го пиша това за вампирите, за да дам най-ясна представа как оперират в живота). „Жертвите” почти винаги са тип генератор. С манифестор проекторите трудно се справят – там "контактите" имат плътно прилепнали капачета, тъй като манифесторът винаги сам разполага със своята енергия, никой не може да получи достъп до нея.

Ролята на проекторите е да направляват жизнената енергия, която струи основно от генераторите. Природата ги е компенсирала за това, че не им е дала директен достъп – дали им е проницателност, дала им е уникален талант да поддържат взаимоотношения, да умеят да улавят най-правилната посока на приложение, да съветват и напътстват, да обединяват хората е екип, социална група, общество, да събират енергията им и да я насочат към максимално ефективно и плодотворно използване.

За този тип е най-важно да бъдат високо интелигентни и осъзнати хора, да насочват усилията си не в посока „лична облага”, а в посока „обща облага” – тогава се превръщат в най-добрите ръководители на обществото, могат да постигнат невероятен успех като такива, събирайки и обединявайки около себе си най-подходящите хора за даден проект, кауза, цел.

 

Рефлектор

Според статистиката този тип обхваща около 1-2% от хората на Земята. Това е най-мистичният тип, също като проектора е не-енергетичен. Рефлекторите са хората „предсказатели” – те събират информация от околната среда и състоянието им и мнението им има огромна стойност дали даден процес ще се увенчае с успех или не. Те рядко осъзнават тази своя дарба, имат специфичен ритъм, по който живеят и могат да се превърнат в хора, чието външно състояние и поведение е чист указател за бъдещето. Ще направя една аналогия. На всеки 100 души един е тип рефлектор. Той си стои мълчаливо, не взема активно участие в нищо. Сбирката приключва и рефлекторът се усмихва, кимва с глава и с бодра, ентусиазирана стъпка отива някъде другаде, дори без да каже нищо – това е сигнал, че сбирката и обсъжданите дела и въпроси на нея, могат да завършат успешно и ползотворно, тъй като е събран великолепен потенциал и подходящи хора за всичко. Има манифестори, които да пуснат машината, има генератори, които да я поддържат, има проектори, които да ги ръководят.


Следва продължение...