GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Юпитер и богатството
 

Юпитер, разположен в 1ви, 7ми и 9ти домове на хороскопа, се отразява негативно на богатството.
Защо е така?
 
Има едно семпло правило, което гласи:
Ако планетата е разположена в негативни домове спрямо домовете, чийто основен сигнификатор се явява, то индивидът е нещастен и лишен по конкретните теми, събития и персонажи.
 
Правилото е много простичко, но изисква да сте запознати със следните астрологични фактори:

1. Всяка планета е основен/базов сигнификатор на определени теми. В нашия конкретен случай Юпитер е базов сигнификатор на: просперитет, успех, късмет, покровителство, мъдрост, морал и принципи, вяра, оптимизъм; образование, пътувания, чужденци и чужди култури; деца, учители, ментори, гуру, свещеници, образовани и ерудирани хора; богатство, изобилие, материален просперитет. Със сигурност списъкът може да се допълни.

2. Всички сигнификации на дадена планета се отнасят към различни домове. В нашия пример богатствата, личните ресурси и доходи са по 2ри дом. Децата са по 5ти дом. Пътуванията в чужди държави са по 9ти дом и т.н.

3. Негативните домове в хороскопа са 6ти, 8ми и 12ти.
 
И така, имайки предвид горните детайли, следва:
1. Когато Юпитер е разположен в 1ви дом, то това е прекрасна позиция по определени въпроси, но тъй като е 12ти дом от 2ри, дава негативи и нещастия, свързани с личните доходи и богатства.

2. Когато Юпитер е разположен в 7ми дом, това е 6ти от 2ри. От което правим заключение, че Юпитер не може да „защитава” своите дела във връзка с доходи и богатства, те са съпроводени от различни проблеми.

3. Когато Юпитер е разположен в 9ти дом, това е една прекрасна позиция като цяло. По принцип! Но това е 8ми дом от 2ри и означава, че Юпитер по-скоро причинява „страдание, нещастия, увреждане и сериозни кризи” на доходите и богатствата на индивида.
 
Ето по тези причини, когато Юпитер е разположен в 1ви, 7ми и 9ти домове на хороскопа, се отразява негативно на богатството, доходите и наличните ресурси. 
 
Ако се интересувате или имате нужда от помощ при анализ на хороскопа следвайте линковете