GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Сблъсъкът на поколенията


Едни от най-съдбовните, абсолютно детерминирани и предопределени изцяло области в живота ни са тези, свързани с родителите ни и децата ни. Човек може да подмени приятелите си, колегите, работодателя, интимните и брачни партньори, но родителите и децата си никога. Те са единствени и остават такива завинаги. Те са част от живота ни, която сме длъжни да приемем. Често темата за взаимоотношенията ни с нашите родители и след това с нашите деца, остава извън полезрението ни. Не й обръщаме особено голямо внимание. Когато се сблъскаме с така наречения конфликт на поколенията, просто махваме с ръка и измърморваме нещо от сорта „Те възрастните са от епохата на динозаврите” или „Това младо поколение за нищо не става”. А е толкова просто – всяко едно поколение е част от еволюционното развитие на обществото.

Днешната статия е на тема какво се случва в отношенията между поколенията. И къде и в какво са най-големите различия, които стоят в основата на поколенческите конфликти, защото такива има винаги. Според социолозите поколенческите сблъсъци и разлики са съществували винаги и ще продължат да съществуват. Те не зависят чак толкова от възпитанието, което родителите дават на децата. Зависят преди всичко от прогреса и развитието на обществото, към което принадлежи съответното поколение - икономика, политика, култура, социална среда, трудова дейност и други компоненти на обществото. А доколко ще е дълбок конфликта значение имат индивидуалните особености на всеки. 

В астрологията Плутон дефинира генерациите, възрастовите групи в обществото. Въпреки че астрономите разжалваха Плутон като планета, за астролозите неговата функция остава валидна. Всяко поколение може да бъде вписано в обща картина, характеризирана от прехода на Плутон през даден зодиакален знак. Всички, родени при Плутон в един същ знак, оформят едно поколение.

Тази планета прави едно пълно завъртане по зодиакалния кръг за 248 години. Тъй като има силно елиптична орбита, времевия престой в различните знаци не е равномерен. Най-дълъг, от около 30 години, е в знаците Овен, Телец и Близнаци. Най-кратък, от около 10 години, е в знаците Везни, Скорпион и Стрелец. В останалите знаци варира между 15 и 25 години.
В наши времена, след 1985 г., Плутон преминава точно през знаците, в които има най-кратък престой. Това означава, че в групата на хората, които сега са между 25 и 35 години и се водят на практика едно поколение, съществуват два коренно различни генерационни слоя. В един по-глобален смисъл този факт, че за последните 30-40 години Плутон е прекосил три знака – нещо, което в други времена се случва в един период от около 70-80 години, дава обяснение защо днес така динамично върви прогреса и развитието на обществото и съответните поколения.

Знакът, в който се намира Плутон по време на раждането, дефинира какъв е стила и маниера на живот, какъв манталитет развива даденото поколение. Как отделните хора от това поколение са повлияни ментално от общество. Какво е качеството на колективния и поколенчески ум, който оцветява цялата активност на конкретното поколение – в социален, политически, артистичен, научен и индустриален план.
Разбира се, за най-пълно разбиране на всички параметри на дадено поколение, роля имат и други планети – Нептун, Уран и така нареченото Велико съединение на Юпитер и Сатурн, което става на всеки 20 години. Но при формиране на най-мащабната тенденция се започва от най-дълготрайния фактор, в случая планетата с най-бавно движение – Плутон.

Знакът и домът, в които се намира Плутон по време на раждането, задават няколко основни неща:
1) Съдбоносната тема в живота, свързана преди всичко с обществото. Кое е това, с което човекът допринася към обществото.
2) Сферата от живота, която е най-тясно свързана с общественото развитие и прогрес и в която преживява съдбата на обществото като цяло.
3) Сферата от живота, която преминава през дълбоко обновление, за да може конкретния човек да се справи с предизвикателствата на обществото.

От това следва, че поколенческите взаимоотношения търпят сблъсъци и конфликти, не поради някакви лични, индивидуални особености (въпреки че и те имат значение). А поради необходимостите, които обществото поставя пред човека още по време на раждането му и етапа на развитие на самото общество.

В едно семейство отношенията между родители, деца, баби и дядовци, носят доста повече детайли и за да се разберат индивидуалните взаимоотношения се прави анализ на взаимодействието между индивидуалните хороскопи. Това е изключително обширна тема, но все пак по положението на Плутон, може да се направят общи изводи като цяло.

Сега ще опиша какво говори Плутон във всеки зодиакален знак за родените в определен интервал години. Точно това се оказва в центъра на поколенческите сблъсъци и конфликти, то е зоната, в която се разиграват. Прехода на Плутон през всички знаци се извършва за 248 години. За последните 100 години Плутон е пребивавал в знаците Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец и в момента е в знак Козирог. Така че днес няма живи хора, които да са родени при Плутон в знаците Водолей, Риби, Овен, Телец и Близнаци. Но аз ще дам описание и за тях, касаещо позицията по дом.

Родените между 1913 и 1937 година са с Плутон в знак Рак
Родените между 1938 и 1956 година са с Плутон в знак Лъв
Родените между 1957 и 1971 година са с Плутон в знак Дева
Родените между 1972 и 1984 година са с Плутон в знак Везни
Родените между 1985 и 1994 година са с Плутон в знак Скорпион
Родените между 1995 и 2007 година са с Плутон в знак Стрелец
Родените между 2008 и 2022 година са с Плутон в знак Козирог


Ако познавате хороскопа си, определете и дома, в който стои Плутон и прочетете информацията и за него.

Плутон в Овен и Първи дом
Хора с Плутон в знак Овен днес няма, тъй като те са раждани между 1822 и 1851 г. Но със сигурност в момента живеят много хора, в чиито хороскопи Плутон стои в Първи дом. За вас е характерно, че носите съдба да участвате там, където има ново начало в обществото, а също да внесете генетични промени в идващото поколение. Да дадете тласък на живота в нова посока, да участвате в рисковите обществени прослойки, където способността за оцеляване се цени най-много. Носите специфичен генетичен код, който ви прави способни да живеете и оцелявате при екстремални условия. Това ви прави отявлени индивидуалисти и самотници, любители на силни усещания, кризи и рискови ситуации, в които да се борите, за да разберете какво е животът и да го защитавате. Преминавате през дълбока криза на идентичността в определен житейски етап и може да започнете почти от нулата. Именно този ваш уклон да тествате живота във всичките му измерения, търсенето на идентичност, се явяват в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Телец и Втори дом
Хора с Плутон в знак Телец днес няма, тъй като те са раждани в периода 1852 и 1882 година. Но има много хора, в чиито хороскопи Плутон стои във Втори дом. За вас е характерно, че носите съдба да бъдете „корени” на обществото. Корените, които осигуряват стабилност, храна и всякакъв материален ресурс. Да участвате в материалната страна на живота, да бъдете част от индустриалния и икономически разцвет на обществото. Да изградите стабилна ценностна система, в чийто център е удоволствието от живота и всички материални земни блага. На определен етап от живота преминавате през дълбока трансформация на ценностната си система, а също и на материалните си притежания и ресурси. Материалистичния подход към живота, желанието за сигурност, стабилност и притежания, които изграждате в годините, се явява в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Близнаци и Трети дом
Хора с Плутон в знак Близнаци днес няма, тъй като те са раждани в периода 1883 и 1912 година. Но пък има много хора, в чиито хороскопи Плутон стои в Трети дом. За вас е характерно, че носите съдба да бъдете онези, които внасят експанзия в човешките ментални хоризонти. Внасяте знание, непозната информация, внасяте ноу-хау в обществото. Разчупвате консервативното мислене и се освобождавате от традициите на предците си. Вие сте хората изследователи и откриватели на нов тип общуване и комуникация между хората. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация в мисловната и комуникативна настройка. Вие сте поколение, при което се наблюдава спад на раждаемостта и нежелание за обвързване. Излизането от семейните и обществени традиции, внасянето на нов тип общуване, се явява в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Рак и Четвърти дом
Хората родени между 1913 и 1937 година. За вас е характерно, че носите съдба да внесете осъзнаване на човешката същност и човешката душа в обществото. Да бъдете поколението „люлка” на душата и духовността. Да съзирате у всички хора свое семейство и да ги обединявате в различни национални общества по подобие на семейните. Вие сте поколение силно застъпващо идеите на национализма и изолационизма в политически план. Постигате едни от най-големите дълбочини в човешката психика. На определен етап от живота си преминавате през дълбока психологична трансформация в търсене на духовна опора и семейство. Вие сте със силен уклон към създаване на потомство и на групи тип семейства. При вашето поколение има пик на раждаемостта. Стремежът към изолация и затваряне в тесни общности, търсене на човешката душа и духовното у човека, се явява в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Лъв и Пети дом
Хората родени в периода 1938 – 1956 година. За вас е характерно, че носите съдба да създавате културен и творчески разцвет на обществото, в което живеете. Да търсите някакво величие, признание, да бъдете видни личности. Затова се фокусирате върху човешката креативност, създаваща едни от най-великите творения, на които е способен човека. Вие сте поколение, което носи силно развито его да се изявява самостоятелно чрез талантите си. Проводник и привърженик сте на диктаторски, тоталитарен стил на поведение, с много лична сила, власт и мощ. Вие сте поколението, което дава път и живот на огромните индустриални магнати и мултинационални компании. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, касаеща личните ви сила и таланти, гордост и его. Стремежът към велики постижения, към еднолични изяви и слава, се явява в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Дева и Шести дом
Хората родени в периода 1957 – 1971 година. За вас е характерно, че носите съдба да внесете човешка зрялост, чувство за отговорност и осъзнаване на човека. Да внесете съзнание, че хората живеят, подчинили живота си на една „машина” – раждаш се, работиш, създаваш деца и после умираш. Да декодирате „Матрицата”. Вие сте поколение, в което се ражда най-големият критицизъм и психологически кризи. Надраствате инстинктивното в себе си и сте тези, които несъзнателно се отказват от това да наблягат на потомство и възпроизводство, за да се поддържа машината. Проводник сте на идеята да се служи на нещо по-вишестоящо, че човек може да се измъкне от оковите и веригите на материята. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, с чиято помощ надраствате инстинктите на биологичен вид и започвате да търсите пътя към божественото у човека. Стремежът ви да бъдете най-яростните критици на „животното” у човека и да се насочите към служене на по-висши цели, се явява в основата на поколенческите конфликти.

Плутон във Везни и Седми дом
Хората родени в периода 1972 – 1984 година. За вас е характерно, че носите съдба да внесете в обществото идеали и промени, касаещи баланс, хармония, справедливост и любов. Акцентирате върху сътрудничеството между хората, върху начините, по които хората се свързват помежду си, върху заедността, върху любовта, хармонията и равновесието между тях, върху това, че пред Създателя всички са равни и така би трябвало да е и в обикновения земен живот. Призвани сте да застъпвате идеали, касаещи социалното равенство. На един определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, с чиято помощ съзнавате равноправието на всички хора и откривате дълбокото значение на любовта, онази висшата, която е в основата на живота. Стремежът ви към равноправие и социално взаимодействие, справедливост в живота за всички, да живеете в свободния поток на любов и хармония с другите, стои в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Скорпион и Осми дом
Хората родени в периода 1985 – 1994 година. За вас е характерно, че носите съдба да пречистите живота, природата, хората и обществото. Да инициирате големите обществени катаклизми, да преобразите човека като биологичен вид. Вие сте поколението, чиито потомци носят способност да оцеляват дори в непознати условия, за да запазят човешкия вид. У вас има огромна жизнена енергия и силен подтик за потомство. И вие сте тези, които създават „нови” хора, създават моста към по-висшия човек. Вашите деца са от онези, които наричаме деца-индиго. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, касаеща загуби, инциденти и срещи със смъртта и с чиято помощ осъзнавате, че трябва да намерите път да преодолеете смъртта – чрез потомството, чрез грижа за природата и земята. Стремежът ви към пречистване, преминаване през различни критични обстоятелства, опасности и крайности, стои в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Стрелец и Девети дом
Хората родени в периода 1995 – 2007 година. За вас е характерно, че носите съдба да направите света и обществото по-добри. Да внасяте онзи почти глупав оптимизъм, да бъдете рицари, защитаващи хората от злото и неправдата - като Дон Кихот, непрактичния идеалист борещ се с вятърни мелници. Вие сте поколението, което помага на обществото да се пребори с липсата на вяра в бъдещето, да даде идеали и кауза, за които си струва да живееш, да бъдеш свободен да мечтаеш. И не на последно място да бъдете проводник на нов морал и нови обществени закони. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, касаеща почти пълен песимизъм и нихилизъм към живота, с чиято помощ намирате вяра и идеали, които да следвате. Стремежът ви към свобода, към това да бъдете защитници на доброто, да се носите волно по света, стои в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Козирог и Десети дом
Хората, които се раждат в периода 2008 – 2022 година. За вас е характерно, че носите съдба да издигнете нивото на обществото и живота. Да подобрите онова, което имате и оставяте след себе си. Вие сте поколението, което „шлифова” обществото, бута го на по-високо еволюционно ниво. Въвеждате нови социални, национални и интернационални концепции, реорганизирате политическите и социални структури в съответствие с нови идеали и нова визия. И всичко това е в името на бъдещето, което трябва да бъде по-добро от миналото и настоящето. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, касаеща необходимостта да постигнете нещо по-високо и по-добро, което да бъде стабилна основа за бъдещите поколения. Стремежът ви да подобрявате, да издигате обществото, да го преструктурирате без проява на излишна емоционалност и сантименталност, стои в основата на поколенческите конфликти.

Плутон във Водолей и Единадесети дом
Това са хората, които все още не са родени. Те ще се появят в периода 2023 – 2042 година. Но пък винаги на Земята живеят хора, в чиито хороскопи Плутон е в Единадесети дом. За вас е характерно, че носиите съдба да внесете изобретения, иновации, нови, чужди и необичайни неща в обществото. Вие сте поколението, което налага нови социални групи, нови форми на съжителство и начин на живот, нов начин за възпроизвеждане, създаване и отглеждане на потомци. Вие сте хората, които са бунтарите на обществото, издигате се над личността и над биологичните функции на човека. искате да бъдете свободни, необвързани в каквито и да е връзки и отношения. Вие сте тези, които внасят големите мечти и надежди в обществото. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, касаеща необходимостта от свобода, да принадлежите към някаква реформаторска общност. Стремежът ви към бунт срещу всякакви ограничения, към това да мечтаете за друг свят, стои в основата на поколенческите конфликти.

Плутон в Риби и Дванадесети дом
Това са хората, които все още не са родени. Те ще се появят в периода 2043 – 2066 година. Но пък със сигурност днес живеят много хора, в чиито хороскопи Плутон е в Дванадесети дом. За вас е характерно, че носите съдба да изкупвате греховете на обществото чрез някаква саможертва или да живеете в лишения. Да се чувствате чужди в света на хората, нежелани и беззащитни. Вие сте поколение, което понася по-тежките условия на земния живот, подготвяте почвата за ново начало. Обикновено не се стремите към нищо, освен към спокойствие и душевен мир, тъй като сте в края на цикъла и основната ви роля е да създадете потомство, което да завърти отново „Колелото” на живота. На определен етап от живота си преминавате през дълбока трансформация, изискваща от вас смирение, да затихнете и да жертвате личните си амбиции в полза на голямото единство. Стремежът ви към несъпротива, примирение със живот без цел и посока, стои в основата на поколенческите конфликти.

 
• Във време на световни кризи • Кой ти „носи” богатства и материални ползи? • Какво иска шефът от Вас? • Язък за новите дрехи • Дните от седмицата - как да ги използваме • Подаръците на Юпитер през 2019 година • Личната ни "география" • Накъде да пътувам • Какъв имидж да поддържаме, за да постигнем целите в живота си • Знаците, които предвещават финансови проблеми • Да разширяваме кръгозора си е едно от най-смислените неща в живота • Къде сме винаги сами • В какво търсим свършенството • Как да правим планове • Очакванията от брака • Неизбежните промени в живота • Как да водим конструктивен спор • Идеалната ваканция за нашето тяло • И връзките ни имат зодии • За да привлечем и задържим нечие внимание • Силата да бъдеш убедителен • Накъде ни води амбицията • Какво печелим, когато губим • Къде живее Плюшкин • Странните случайности в живота • Личните морални убеждения • За лесното и трудното в живота • Как да подбираме цветовете според хороскопа си • Работна среда и екип • Любовта - колкото повече, толкова повече • Ние и глобалният свят • От кого става успешен емигрант • Искай (правилно) и ще ти се даде • Как се възстановяваме след раздяла • Грешките, които допускаме в живота • Ползата от риска и вредата от “здравия разум” • Какво в живота ни идва безплатно и наготово • Повелята на кръвта • Брак по любов или по сметка • Когато любовта е съдбовна... • Как решаваме конфликтите в живота • Какво според Слънцето предстои да преживеем с партньора си • Успехът започва с личната инициатива • Къде да инвестираме успешно • Изпитанията на съдбата • Мъжете привличат със способността си да постигат блага и успех в живота • Магнетичното сексуалното привличане • Венера показва как привличаме мъжете, Луната - как ги задържаме • Ахилесовата пета в хороскопа • Уникалност и гениалност • Да стимулираме ума си • Приятелите в живота • Ако искаш да си легнеш с мен... сготви ми • Най-ценното в сексуалния ни живот • Следата, която оставяме след себе си • Как да общуваме в любовта • Предзнаменованията и техния смисъл • Какво ни уморява най-лесно • Суетата в нас • Големите изкушения • Ритъмът на либидото • Звездата на магите за нашия живот Сблъсъкът на поколенията • Ключът към личния успех • Сексуалният ни норми и "закони" • Как се справяме с разочарованията • Сексуалният ни успех • Теглото - този най-голям наш враг • За какво ни подхождат хората, родени под различните зодиакални знаци • Как да разберем защо някой се опитва да ни прелъсти • За какво си мислиш? • Сексуалният темперамент • Къде ни е мястото • Сексапилът на портфейла • Стресът и житейските кризи • Раздялата • Как се "гледат" мъжа и жената • Money, money, money... • Откъде черпим жизнена енергия • Лесно ли ни харесват хората • Марс ли се „обажда” или пък Венера