GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Фирмени прогнози
 


Прогноза за развитието на избран области/теми от фирмения хороскоп


Тази услуга включва прогноза за период от 3 /три/ години по 3 /три/ избрани теми.
Ако желаете прогноза за повече области, таксата се увеличава пропорционално. 

Анализирам следните теми:

- имидж на фирмата
- финансови условия, инвестиции, имущество
- служители, условия на труд
- възможности за нови проекти, за прогрес
- реализация на поставени цели
- клиенти, отношения с бизнес партньори
- най-"горещите" места в отделните години 
- най-важните отношения в отделните години
- областите, в които се откриват възможности, може да се експериментира, да се рискува
- къде се появяват най-дълбоките преобразувания, катализира се процес, който изисква обновяване, наложителни са основни реформи


Такси за прогностични анализи и консултации:  при запитване
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)