GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Що е то Хюман Дизайн - продължение
Първа част на статията - тук
 

Следващата стъпка са енергийните центрове. Наричат се още центрове на съзнание. Те са 9 на брой:

Център на личния мироглед (светоглед) – теменна област. Този център е свързан със смисъла на живота ни, с връзката ни с едно по-висше съзнание, с това да бъдем будни и интелигентни същества.

 

Ментален/интелектуален център – ум, начин на мислене, как си формулираме мисловно света. Показва също как разбираме света, дискриминативната ни способност, интелектуалните ни способности да се учим, да овладяваме знание през живота си.

 

Център гърло – област на израза, действието ни, активността ни, какво и как успяваме да случим през живота си, да го реализираме. Това е един от най-важните центрове, тъй като всичко, което се случва вътре в нас, търси излаз през този център. Казват, че всички пътища в света водели до Рим. В хюман дизайн казват, че „Всички вътрешни процеси у човека водят до гърлото и там е единственият им изход, единственият път да се реализират”

 

Център на самоидентичността – как се самоопределяме като индивиди, в какво се състои индивидуалността ни, с какво се отъждествяваме, накъде отиваме. Не на последно място любовта в най-висшия смисъл – към себе си, към живота, към човечеството.

 

Център на самоутвърждаването – егото,волята, които имаме, взаимоотношенията със и към материалния свят, самооценката, самоувереността, способността да даваш обещания и да ги спазваш. Това е един особено интересен център, тъй като днес под път и над път все се говори за его. Това не е просто едно его, защото влече след себе си неща, които всеки би приветствал и охотно би се осланял на тях. Ако липсва его, липсва и онова нещо наречено способност да си държиш на думата. На практика всеки човек има его, така както в Слънчевата система има Слънце и без него тя просто няма да съществува. Всъщност проблемът не е в липсата или наличието на его. Проблемът е в неговата стабилност на изява.

Център на творческата енергия, наречен още сакрален център – това жизнената енергия, до която имаме достъп, способността да създаваме и да творим, да поддържаме Живота на Земята във всичките му измерения, това е двигателят на Живота изобщо. Нарича се и сексуален център, тъй като залага сексуалната сила и всичко, което е необходимо за човешкото възпроизводства, раждането на деца. Този център е активен само при тип генератор. При всички останали типове – манифестор, проектор и рефлектор, не е постоянно активен.

Център на имунитета – това е областта, свързана със защитните сили на тялото и умението да оцеляваме, да си осигуряваме добър начин на живот. Тук се коренят почти всички страхове, свързани с това доколко се чувстваме живи, здрави, кога сме застрашени.

 

Емоционален център – наименованието говори само, че това е областта на чувствата и емоциите, на целия ни емоционален свят и опит, който носим. Тук се генерират всички чувства, които изпитваме, романтиката и любовта в междучовешки вид, когато „мразя да те обичам, обичам да те мразя”, когато сме нещастни или щастливи, чувстваме какво ли не, прощаваме, изпитваме страст.

Център на напрежение и стрес – въпреки че звучи малко стресово, този център отговаря за порива въобще да бъдем живи, тук усещаме натиска (чрез стрес и напрежение) да се борим, да бъдем активни, да се хванем за живота, да бъдем ефективни и продуктивни, да продължим да живеем въпреки и напреки.

  


Анализът продължава с 64те хексаграми, наречени „врати; портали” – всяка от тях има определено значение и смисъл. Разпределени са както в кръга на зодиакалните знаци, така и върху енергийните центрове. Разпределението не е в стил от 1 до 64 последователно – разпръснато е. все още ми убягва „схемата” – по каква логика се подреждат и защо например след 1ва хексаграма следва 43та, а не 2ра.
Но смятам, че и до това ще стигна рано или късно. Зная прекрасно, че всичко в нашия човешки свят в крайна сметка се оказва стъпило на цифра :) и математика, зависи откъде го гледаме.

Разглежда се в кои врати са разположени планетите от личния ви хороскоп – както рождения, така и този, който е построен за един точен момент преди раждането. Това са общо 26 позиции. Врата, която е активизирана от планета, се оцветява в черно или червено в съответствие с това дали е от рождения хороскоп или от пред-рождения. 

Накрая се формират активни (оцветени) центрове и неактивни (бели), както и активни и неактивни канали. Най-просто казано оцветеното означава, че там сте „бетон”, имате сила, умение, способност, която е натрупана в предишните инкарнации. То остава непроменено, невъзможно да претърпи промяна и е нещо, което не ви привлича, не си насочвате вниманието към него. Например човек с активен (оцветен) ум ще бъде много по-малко "отворен" към образование и знание, от човек с неактивна област на ума. Не правете аналог веднага с необразован човек, говоря за друго. Той носи строго дефинирани възможности, има разбиране за нещата, което не е променливо, затова такъв човек ще се образова до определена степен, не е способен да възприме/научи нищо повече, дори и да има желание и да опитва. Неоцветеното означава, че там сте несигурни, имате слабост, учите се на нещо ново и различно, трупате знание и мъдрост и практически целия ви живот е насочен към усвояване на опитност именно в „празното”. 

И оттук нататък идва най-важното :

Синтез, анализ на всяка врата, канал, енергиен поток, разположение на различните планети (всяка планета си носи съответния смисъл и се интерпретира различно). Определя се също т.нар. профил – това е уникалната роля на човека, мястото му света, как оперира и функционира.
Разбира се има и други елементи, но те вече са производни на основните, които изброих по-горе.