GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Основни "рождени" анализи
 
Тази услуга включва анализ на три /3/ определени области от "живота" на фирмата по ваш избор. Например какви са рождените предпоставки за финансово и материално състояние, персонал и клиенти. Не е вкключен анализ тип прогноза в годините. За прогнози преминете към тази услуга.
 
Теми за рожден анализ
 
  • Какъв е основният път на фирмата, в кои пазарни ниши ще се развива
  • Финансови възможности
  • Търговски стратегии, реклама, маркетинг
  • Творчески потенциал на фирмата, възможности за разширяване
  • Човешки ресурс, трудови проблеми
  • Документална и нормативна уредба, счетоводство
  • Клиенти, бизнес партньори, конкуренти
  • Способност за адаптация на фирмата към промените на пазара, възможности за преустройство, поемане на рискове
  • Основна цел на фирмата, репутация, постижения и перспективи
  • Участие в социални дейности, подкрепа от други фирми и държавни институции, спонсори/акционери


Необходимите данни за изготвяне: 

Дата на фирмената регистрация - ден, месец, година
час на фирмената регистрация (ако разполагате с такъв) 


Такса:  при запитване
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)