GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Класическа западна астрология
 
Таксата за всеки урок е 50 лв. (обърнете внимание, че някои лекции ще давам в повече от 1 урок)
Продължителност на урока - 1 час.

Всички уроци се провеждат на живо в разговор по скайп / вайбър, което позволява да задавате въпроси по време на урока за всичко, което не разбирате. Това не са записи!
Моля, да имате предвид, че уроците включват предимно теоретична част с много кратки примери. Ако желаете по-задълбочени практически примери, те са в допълнителни уроци към основния - броят им е по ваш избор.
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)

Списък с лекции

 

1. Характеристики и класификация на зодиакалните знаци.
1.1. Основни характеристики на знаците – класификация по елемент,  качество, темперамент, ден/нощ, пол, възход, плодовитост, глас и др.
1.2. Маниери и начин на проявление на знаците.  Телесни форми и лице – специфики.
1.3. Класификация по аналогия със социални прослойки, профессии и занаяти.
1.4. Класификация по аналогия с места и територии.
1.5. Класификация по аналогия с растения, минерали, животни, различни природни вещества, облекло, мебели и вещи
1.6 Класификация по аналогия със заболявания, части на тялото 

2. Характеристики и класификация на планетите до Сатурн
2.1. Основни характеристики на планетите; Естествени качества и елемент. Планетарен кабинет, социален статус на планетите.
2.2. Съзряване и персонификация. Телесна конституция, как планетите се отразяват на фигурата и лицето. Възрастови периоди. Пол, цвят, вкус, сетива на планетите.
2.3. Съответствия на планетите с животни и растения, метали, скъпоценни камъни, минерали, геометрични форми, храни.
2.4. Места, на които „пребивават” планетите. Как се „обличат” планетите и в коя посока „гледат”. Съответствия на планетите с постройки, вещи и предмети. Състояние на естествено пребиваване, сила и възможности.
2.5. Съответствия с части на тялото и органи. Болести на планетите. Психологически съответствия. Маниер, инстинкти и нрав на планетите.
2.6. Разпределение по природа – бенефици и малефици. Съответствия с професии, занаяти, хора от обкръжението, йерархични социални слоеве.
2.7. Планетарни взаимоотношения – естествени и временни. Фази на планетите.

Защо е важно да се обърне специално внимание на характеристиките и класификацията  на зодиакалните знаци и планетите?

Голяма част от изучаващите астрология не отдават кой знае какво значение на тези детайли в астрологията. Спират само до основните такива. В древните текстове има направено доста сериозно класифициране, защото чрез 12те знаци и 7те видими планети, както и Лунните възли, всъщност можем да опишем всяко нещо на тази Земя. Това е една от основните задачи на астрологията. Разположението на една планета в даден знак, не е нещо отнасящо се само до психологията на човека. Тя има конкретни характеристики, обозначава някакви конкретни места, ситуации, вещи и т.н.

Познавайки добре всеки един аспект на зодиакалните знаци и планетите, дава възможност правилно да се прецени какво може или не може да изяви дадена планета в определен знак. Там, където планета и знак се „срещат” по аналогия, означава, че тази планета ще се прояви задължително. Освен това знаейки с коя планета и знак е свързан всеки детайл от човешкия живот, дава възможност правилно да се определят факторите в хороскопа. Това е „златният ключ” към правилната интерпретация. Много често тълкуванията са неправилни точно по тази причина.

Чрез тези лекции, засягащи характеристиките и класификациите, ще се изненадате колко малко всъщност знаете за знаците и за планетите. Дори и да сте напреднали в астрологията.

 

3.  Есенциални достойнства на планетите – определяне сила и слабост. Същност на понятието силна/слаба планета. Диференциране на степените сила и слабост (ниво на сила, което варира между един максимум и един минимум) - от 1 до 3 урока, в зависимост от нивото на знания, които имате.

4.  Лунните възли – характеристики, значение – 2 урока.

5.  Уран, Нептун и Плутон – характеристики, значение. Как се използват в анализа на хороскопа.

6. Домовете в хороскопа – класификация на домовете, типология, разпределение.
7. Асцендент и неговата роля в хороскопа. Значение, смисъл на Първи дом.
8. Значение, смисъл на Втори и Трети домове.
9. Значение, смисъл на Четвърти дом.
10. 
Значение, смисъл на Пети и Шести домове.
11. Значение, смисъл на Седми дом.
12. 
Значение, смисъл на Осми и Девети домове.
13. Значение, смисъл на Десети дом.
14. 
Значение, смисъл на Единадесети и Дванадесети домове.

15. Акцидентални достойнства на планетите - специфика на разположението по домове и спрямо другите планети.

16. Как се тълкуват съчетанията планета/знак и планета/дом. „Ключове” към правилна интерпретация. (за начинаещи 2 урока)

17. Характеристики и специфики на Асцендента в различните зодиакални знаци. Как всички знаци се комбинират и тълкуват в зависимост от Асцендента. Ще се запознаете с една елегантна и уникална техника, която дава информация за качеството на целия хороскоп. Задава целия тон в живота на индивида. Общо 12 лекции - за всеки зодиакален знак. Можете да изберете кои лекции да слушате. Всяка лекция е в 2 урока.

18. Аспекти между планетите – смисъл и приложение. Тип и клас на аспектите. Как да се използват правилно. На какво се дължи и как се открива разликата в проявлението на един и същ аспект между едни и същи планети в различните хороскопи. – 2 урока.
19. Аспекти между планетите и домовете – смисъл и приложение.
20. Значение на основните аспекти между планетите – интерпретация. – 2 урока.

21. Сигнификаторите в хороскопа – смисъл и значение. Всяка планета се отнася към определени теми/домове и се нарича „естествен сигнификатор” на дадения дом/тема. Има различни категории сигнификатори. Как да ги използваме. – 2 урока.

22. Основни стъпки при тълкуване на хороскопа. Откъде да започнем? (за начинаещи 2 или 3 урока)
23. Определяне планета - алмутен на хороскопа. Определяне планета-алмутен на всеки дом. Какво е нейното значение? Как се използва при тълкуване на хороскопа.
24. Работа с формулата „дом – управител – сигнификатор”.
25. Използване на производни домове – много важна техника за правилно тълкуване на хороскопа (за начинаещи - 2 урока)

26. Определяне на факторите, които оказват влияние върху даден въпрос. В тази лекция ще научите как да извеждате знаци, планети и домове, които са свързани с дадена тема без да ползвате готови правила, които са общи, не са индивидуални за даден хороскоп. Как се разграничават различните категории предмети, хора и събития, които се управляват от един и същ дом – 2 урока. (за начинаещи 3 урока)

27.  Синтез на елементите при тълкуване на хороскопа. Алгоритъм. В този урок ще научите как да тълкувате най-важните житейски области: здраве, финанси, професионална реализация, брак и партньорства, деца и др. – 2 урока. (за начинаещи - 3 урока)


Специализирани модули за анализ на рождените предпоставки

В тези модули ще се научите как да тълкувате основните теми в хороскопа, кои са определящите домове и планети.
Всеки от тях е в 2 основни урока.
По желание може да има допълнителни практически уроци към основните.

1. Модул „Здраве, физическо състояние, режим, среда”

2. Модул „Образование”

3. Модул „Финанси и материално състояние”

4. Модул "Професионално развитие"

5. Модул „Брак и партньорства”

6. Модул „Деца”

7. Модул "Местоживеене и емиграция"

8. Модул "Недвижимо имущество"

9. Модул "Ранг на индивида"

10. Модул "Астрологичен коректив" - корективни мерки, базирани на личния хороскоп

 

Прогностика

1  Въведение в прогностичните техники. Йерархия на основните методи. Как се използват съвместно, кои имат по-голяма тежест при съждението.
2. Дирекции – видове и коефициент на практическа стойност при прогнозирането. Примарни дирекции - алгоритъм за интерпретация. (за начинаещи - 2 урока)
3. Прогресии – алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)
4, Символични дирекции – алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)
5. Солар – алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 или 3 урока урока)
6. Транзити - алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 или 3 урока)
7. Планетарни периоди. Профекции - алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)
8. Фирдарии - алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)
9. Тематични възврати на планетите - алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)
10. Директиране по терми – алгоритъм за интерпретация (за начинаещи - 2 урока)

11. Определяне „с един поглед” на най-важните години в живота, както и кои са благоприятните и неблагоприятните обрати. Определяне процентът на събитийност в даден хороскоп – дали животът ще е по-плавен или не, какви събития доминират. (за начинаещи - 2 урока)

12. Специална техника за работа с транзити. Как един и същ транзит дава благоприятни резултати в едни области и неблагоприятни в други. Как се откриват разликите за един и същ транзит в различните хороскопи (2 до 4 урока)

ХXL. Практическа лекция – имате възможност сами да изберете броя на практическите лекции по всяко време на обучението. Избирате също и лекциите, по които искате да бъдат практическите уроци.