GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Ведическа астрология - Джьотиш
 
Таксата за всеки урок е 40 лв. (обърнете внимание, че някои лекции ще предподавам в повече от 1 урок)
Продължителност на урока - 1 час.
Всички уроци се провеждат на живо в разговор по скайп / вайбър, което позволява да задавате въпроси по време на урока за всичко, което не разбирате. Това не са записи!
Моля, да имате предвид, че уроците включват предимно теоретична част с много кратки примери. Ако желаете по-задълбочени практически примери, те са в допълнителни уроци към основния - броят им е по ваш избор.
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)Списък с лекции
 
1. Характеристики и класификация на зодиакалните знаци.
1.1. Основни характеристики на знаците – класификация по елемент,  качество, темперамент, ден/нощ, пол, възход, плодовитост, глас и др.
1.2. Маниери и начин на проявление на знаците.  Телесни форми и лице – специфики.
1.3. Класификация по аналогия със социални прослойки, профессии и занаяти.
1.4. Класификация по аналогия с места и територии.
1.5. Класификация по аналогия с растения, минерали, животни, различни природни вещества, облекло, мебели и вещи
1.6 Класификация по аналогия със заболявания, части на тялото
 
2. Характеристики и класификация на планетите до Сатурн
2.1. Основни характеристики на планетите; Естествени качества и елемент. Планетарен кабинет, социален статус на планетите. 
2.2. Съзряване и персонификация. Телесна конституция, как планетите се отразяват на фигурата и лицето. Възрастови периоди. Пол, цвят, вкус, сетива на планетите.
2.3. Съответствия на планетите с животни и растения, метали, скъпоценни камъни, минерали, геометрични форми, храни. 
2.4. Места, на които „пребивават” планетите. Как се „обличат” планетите и в коя посока „гледат”. Съответствия на планетите с постройки, вещи и предмети. Състояние на естествено пребиваване, сила и възможности.
2.5. Съответствия с части на тялото и органи. Болести на планетите. Психологически съответствия. Темперамент и нрав на планетите.
2.6. Разпределение по природа – бенефици и малефици. Съответствия с професии, занаяти, хора от обкръжението, йерархични социални слоеве. 
2.7. Планетарни взаимоотношения – естествени и временни.
 
Защо е важно да се обърне специално внимание на характеристиките и класификацията  на зодиакалните знаци и планетите?

Голяма част от изучаващите астрология не отдават кой знае какво значение на тези детайли в астрологията. Спират само до основните такива. В древните текстове има направено доста сериозно класифициране, защото чрез 12те знаци и 7те видими планети, както и Лунните възли, всъщност можем да опишем всяко нещо на тази Земя. Това е една от основните задачи на астрологията. Разположението на една планета в даден знак, не е нещо отнасящо се само до психологията на човека. Тя има конкретни характеристики, обозначава някакви конкретни места, ситуации, вещи и т.н.

Познавайки добре всеки един аспект на зодиакалните знаци и планетите, дава възможност правилно да се прецени какво може или не може да изяви дадена планета в определен знак. Там, където планета и знак се „срещат” по аналогия, означава, че тази планета ще се прояви задължително. Освен това знаейки с коя планета и знак е свързан всеки детайл от човешкия живот, дава възможност правилно да се определят факторите в хороскопа. Това е „златният ключ” към правилната интерпретация. Много често тълкуванията са неправилни точно по тази причина.

Чрез тези лекции, засягащи характеристиките и класификациите, ще се изненадате колко малко всъщност знаете за знаците и за планетите. Дори и да сте напреднали в астрологията.


3.  Шадбала – определяне силата на планетите или "колко" може да получим от една планета. Същност на понятието силна/слаба планета. Диференциране на степените сила и слабост (ниво на сила) - 2 или 3 урока, в зависимост от знанията, които имате.
4. Значение на различните критерии, които са включени в Шадбала - 2 урока
5. Авашта - състояние на планетите или "какво" можем да получим от планетите - 2 урока

6.  Лунните възли – характеристики, значение – 2 урока.

7. Домовете в хороскопа – класификация на домовете, типология, разпределение.
8. Асцендент и неговата роля в хороскопа. Значение, смисъл на Първи дом.
9 Значение, смисъл на Втори и Трети домове.
10. Значение, смисъл на Четвърти дом.
11. 
Значение, смисъл на Пети и Шести домове.
12. Значение, смисъл на Седми дом.
13. 
Значение, смисъл на Осми и Девети домове.
14. Значение, смисъл на Десети дом.
15. 
Значение, смисъл на Единадесети и Дванадесети домове.
16. Специфика на разположението на планетите по домове.
 
17. Как се тълкуват съчетанията планета – знак и планета - дом. „Ключове” към правилна интерпретация - 2 урока
18. Специалните техники – аргала и бадхака - 2 урока
 
19. Накшатрите или уникалните 27 лунни стоянки, които формират Лунния зодиак. Въведение.
20. Класификация на накшатрите според основните им характеристики – 2 урока.
21. Детайлно разглеждане на всяка една накшатра – значение и методи на приложение в тълкуването на хороскопа. Това са общо 27 лекции. Може да не слушате всичките, а да изберете само някои от накшатрите.
 
22. Характеристики и специфики на Асцендента в различните зодиакални знаци. Как всички знаци се комбинират и тълкуват в зависимост от Асцендента.. Ще се запознаете с една елегантна и уникална техника, която дава информация за качеството на целия хороскоп. Задава целия тон в живота на индивида. Общо 12 лекции - за всеки зодиакален знак. Можете да изберете кои лекции да слушате. Всяка лекция е в 2 урока.
 
23. Знакови, домови и планетарни аспекти – смисъл и приложение. Как да се използват правилно. На какво се дължи и как се открива разликата в проявлението на един и същ аспект между едни и същи планети в различните хороскопи - 2 урока
24. Значение на основните аспекти на планетите – интерпретация. Що е то планетарна йога - 2 урока
25. Описание на основните йоги в хороскопа. Как да тълкуваме йогите без да ползваме готови/общи интерпретации. – 2 урока.
 
26. Сигнификаторите в хороскопа (караки) – смисъл и значение. Всяка планета се отнася към определени домове и се нарича „естествен сигнификатор” на дадения дом. Има различни категории сигнификатори – постоянни, временни. Как да ги използваме - 2 урока
27. Чара карака или индивидуалните сигнификатори в хороскопа. Дефиниция, определяне и значение. Приложение - 2 урока
 
28. Основни стъпки при тълкуване на хороскопа. Откъде да започнем? - 2 урока
29. Работа с формулата „дом, управител, сигнификатор” - 2 урока
30. Използване на производни домове – много важна техника за правилно тълкуване на хороскопа - 2 урока
31. Основни принципи при тълкуване. Определяне на факторите, които оказват влияние върху даден въпрос. В тази лекция ще научите как да извеждате планети и домове, които са свързани с дадена тема без да ползвате готови правила, които са общи, не са индивидуални за даден хороскоп. Как се разграничават различните категории предмети, хора и събития, които се управляват от един и същ дом. – 2 урока
 
32.  Синтез на елементите при тематично тълкуване на домовете. Алгоритъм – 2 урока.
 

 
Варги – производни карти
 
1. Въведение в тази уникална ведическа техника. 
2. Основни варги, които се използват най-често. Кратко описание на начина за изчисляване. Как се тълкуват - 2 урока
3. Навамша – най-важната варга, значение и приложение - 2 урока
4. Значение и приложение на варга по ваш избор. В тази лекция ще дам детайли и подробности за варга по ваш избор – как се използва и как се тълкува. Една варга се разглежда в една лекция. Броят на лекциите е в зависимост от броя на варгите, с които бихте искали да се запознаете.
Хора - детайлен анализ на 2 дом
Дреккана – детайлен анализ на 3 дом 
Чатуртамша - детайлен анализ на 4 дом по отношение дом, местоживеене, недвижимо имущество
Саптамша - детайлен анализ на 7 и 5 дом специално за деца
Дасамша - детайлен анализ на 10 дом 
Панчамша - детайлен анализ на 5 дом 
Двадашамша - детайлен анализ на 4 дом по отношение семейство, наследственост, родови въпроси, връзка с минали прераждания
Шодашамша - детайлен анализ на 4 дом (второ ниво)
Чатурвишама - детайлен анализ на няколко дома, засягащи интелект, образование и ментален капацитет.
Саптавимшамша - детайлен анализ на 3 и 6 дом (трето ниво), отнася се до вродени сила/слабост на физическо, емоционално и психическо ниво.
Тримшамша - детайлен анализ на 6 дом (трето ниво)
Кхаведамша - детайлен анализ на 4 дом (трето ниво)
Акхаведамша - детайлен анализ на 9 дом (трето ниво)
Шаштиамша - детайлен анализ на 12 дом – карма, минали прераждания 

 
Аштакаварга – специална техника в джьотиш

1. Въведение, значение. За какво се използва. Принцип на изчисляване - 2 урока
2. Приложение на аштакаварга в наталния хороскоп - 2 урока
3. Приложение на аштакаварга в прогностиката - 2 урока
 
 
Специализирани модули за анализ на рождените предпоставки

Всеки от тях е в 2 основни урока. По желание може да има допълнителни практически уроци към основните.

1. Модул „Здраве, физическо състояние, режим, среда”

2. Модул „Образование”

3. Модул „Финанси и материално състояние”

4. Модул "Професионално развитие"

5. Модул „Брак и партньорства”

6. Модул „Деца”

7. Модул "Местоживеене и емиграция"

 
XXL Практическа лекция – имате възможност сами да изберете броя на практическите лекции по всяко време на обучението. Избирате също и лекциите, по които искате да бъдат практическите примери.
 
 
Прогностика
 
1. Планетарни периоди – даши. Въведение. Видове даши. Най-често използваните даши.
2. Вимшоттари Даша – методика за използване - 2 урока
3. Чара Даша – методика за използване - 2 урока
4. Друга даша по ваш избор - 2 урока
5. Практически пример с дашите - 2 урока
6. Транзити – приложение в сихнрон с дашите - 2 урока
 
7. Специална техника за работа с транзити, Как един и същ транзит дава благоприятни резултати в едни области и неблагоприятни в други. Как се откриват разликите за един и същ транзит в различните хороскопи? – 3 урока. Таксата е 200 лв. общо само за тази лекция.