GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Хорар - отговор на въпроси


 
Хорарна астрология
Отговор на 3 въпроса


Тази услуга включва отговор на 1 до 3 конкретни въпроса. При нея се използват методите на хорарна астрология. Това е раздел, в който се прави хороскоп на въпроса или конкретната ситуация. В основата на хорарна астрология е заложен принципът, че на всеки въпрос Вселената винаги дава отговор. 
Задължително условие е въпросите да са конкретни, да засягат реална ситуация или човек, да не са хипотетични и да са от съществено значение за вас. 

Ако  задавате въпроси просто от любопитство или се отнасят до ситуации, които нямат значение за вас, то хорарна астрология не дава ясен и еднозначен отговор. Или се попада в ситуация, при която построеният хороскоп „не се чете, не дава отговор”. 
Подобна ситуация може да има и в случаите, когато питате за нещо различно от това, което ви интересува. Например да питате дали ще си намерите работа, за да имате финансова независимост, а всъщност да ви интересува дали да подадете молба за развод. Реално за вас е много по-съществен въпроса за развода, а не за работа.

Както разбирате трябва да е ясно посочена конкретна ситуация, конкретен обект (автомобил, къща и др.) или конкретен човек. А също и да е посочен някакъв определен период във времето. 

NB: Много важно условие в хорарната астрология е това въпросите да бъдат автентични! Да са истински и да бъдат зададени само веднъж! Ако сте ги задали вече при един астролог е напълно безсмислено да ги задавате на друг. Няма да получите адекватен отговор от „звездите”.

Отговорите, които се дават с методите на хорарна астрология са кратки. В повечето случаи се ограничават до „Да/Не” с кратки пояснения на ситуацията. Затова тази услуга я предоставям само писмено. 
Въпросите може да зададете по начин, който е удобен за вас – по телефон или писмено на посочения мейл.
Ще получите писмен отговор в рамките на 2-3 дни след направено плащане.
 

Примери за въпроси, които можете да задавате:

„Ще имам ли връзка с Х. в следващите месеци?”
„Ще си купя ли автомобил тази година?”
„Мога ли да получа кредит тази година?”
„Ще се преместя ли да живея в друг град/държава тази година?”
„Да напусна ли работа?”
„ Ще получа ли повишение тази година?”
„Ще забременея ли в следващите месеци/тази година?”
„Ще успея ли да реализирам планираната почивка тази година?”
„Първото/второто ми дете ще кандидатства в университет Х. Ще го приемат ли?”
„Ще се увеличат ли доходите на съпруга ми през следващата година?”
„Да подпиша ли договорът за… (нещо конкретно)?”
„Ще бъде ли успешно съдружието ми с Х.?”
„Коя от двете/трите възможности да избера – А, В или С?”
(възможностите може да са свързани с място, град, държава, хора, вещи, предмети и т.н.; посочват се какви са)
„Как ще приключи ситуацията, в която се намирам?”


Такса: при запитване
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)