Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
РектификацияТова е метод, чрез който се определя приблизително точния час на раждане. Почти винаги часът на раждане е известен в някакъв интервал от време. Ако този интервал е от порядъка на 10 -15 минути, не е необходимо да се прави отделно ректификация. Всеки астролог иска данни поне за едно важно събитие в живота, чрез което проверява каква е точността на часа на раждане, който съобщавате.

Но ако интервалът е в рамките на над 15 минути, тогава е необходимо да се направи засичане чрез използването на поне 3-4 важни житейски събития. Това се прави напълно отделно от анализа на хороскопа. Ако се пренебрегне тази част, то е невъзможно да се правят прогностики. Всяка година от живота е равностойна на 4 минути. И отклонение от 20 минути се изразява като отклонение от 5 години в живота. Логично е, че при подобно отклонение всяка прогностика ще бъде нереална.
За анализ само на рождения хороскоп е допустимо да има отклонение от часа на раждане, но информацията не може да бъде пълна.
 

За да се направи тази корекция са необходими допълнителни данни освен дата и място на раждане. Това са:

  • рождени дати на близки хора -  майка и баща, братя и сестри, деца
  • всички основни събития в живота ви до момента : промяна в местоживеене (смяна на жилище или смяна на град); смърт на близки; брак / развод; раждане на деца; катастрофи, инциденти; оперативни интервенции; емиграция; награди; дипломиране


Такса: 100 лв.

Ако интервалът на раждане е в рамките на повече от 2 часа, таксата за услугата е двойна - 200 лв.