GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
РектификацияТова е метод, чрез който се определя приблизително точния час на раждане. Почти винаги часът на раждане е известен в някакъв интервал от време. Ако този интервал е от порядъка на 10 -15 минути, не е необходимо да се прави отделно ректификация. Всеки астролог иска данни поне за едно важно събитие в живота, чрез което проверява каква е точността на часа на раждане, който съобщавате.

Но ако интервалът е в рамките на над 15 минути, тогава е необходимо да се направи засичане чрез използването на поне 3-4 важни житейски събития.
Задължителна проверка се прави също и когато в рамките на няколко минути има смяна на знак на Асцендента, Медиум Цели или кой да е друг важен за анализите фактор. Колкото и да е точен часът на раждане, ако за 2-3 минути има такава смяна, то проверката не може да се пропусне.

Ректификацията се прави напълно отделно от анализа на хороскопа. Ако се пренебрегне тази част, то е невъзможно да се правят прогностики. Всяка година от живота е равностойна на 4-6 минути астрономическо време. И отклонение от 20 минути се изразява като отклонение от 3-5 години в живота. Логично е, че при подобно отклонение всяка прогностика ще бъде нереална.
За анализ само на рождения хороскоп е допустимо да има отклонение от часа на раждане, но информацията не може да бъде пълна.
 

За да се направи тази корекция са необходими допълнителни данни освен дата и място на раждане. Това са:

Рождени дати на близки хора -  майка и баща, братя и сестри, деца
Кое е събитието, което изниква най-напред в съзнанието ви - какво е, кога се е случило?

Всички основни събития в живота ви до момента :

 • промяна в местоживеене (смяна на жилище или смяна на град)
 • покупко-продажба на имущество - движимо и недвижимо (жилища, земя, автомобили и др.)
 • смърт на близки
 • брак / развод
 • запознанство със съпруг/а 
 • първа любов и първа значима интимна връзка в живота (начало, край)
 • раждане на деца
 • започване на първа работа; най-продължителна месторабота
 • старт на самостоятелен бизнес или свободна професия
 • основна професия, която най-дълго е упражнявана
 • катастрофи, инциденти; оперативни интервенции
 • емиграция (на близки хора също)
 • награди; начало на висше образование и дипломиране
 • друго, което считате за важно - например пътуване в чужбина, запознанство с важен човек и др.

Такса: при запитване
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)