GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Взаимоотношения

Тази услуга включва анализ на взаимоотношения от всякакъв тип с друг човек  - интимни, брачни, приятелски, семейни, бизнес отношения. Анализирам рождените предпоставки между двама души и развитието на връзката в рамките на 1 година.

Консултацията включва:

  • Какви са особеностите на всеки от двамата
  • Потребностите, които всеки търси да задоволи в дадените отношения
  • Какви са очакванията от конкретната връзка, какво можете да дадете един на друг
  • Каква е причината тази връзка да съществува, каква е нейната цел
  • Кои са силните и слабите страни на връзката
  • Къде са най-дълбоките проблеми, които могат да доведат до разриви
  • В какво има най-много възможности, какво дава сила на отношенията да преодоляват трудностите


Такса:

300 лв. -  устна консултация
600 лв. - писмена консултация

В случай, че вече има правен основен анализ на взаимоотношенията и желаете само анализ на развитието на връзката в рамките на 1-2 години, таксите са следните:
200 лв. - устна консултация
400 лв. - писмена консултация