Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Рожден анализ

 

Тази услуга включва анализ на три определени области от живота по ваш избор. Например какви са рождените предпоставки за финансово и материално състояние, професионална ориентация и деца.
По-долу са описани типовете житейски области.

В консултацията е включена е прогноза за 3 /три/ години за всяка от трите области, които сте избрали. 
Изключение правят областите брак и деца, тъй като те се активират по-рядко. За тях прогнозата е без ограничение във времето. Извеждам всички активни години през живота.

Такса: 
устна консултация - 300 лв.
писмена консултация - 600 лв.Допълнение:
Поради запитвания и интерес за пълен анализ на рождените дадености в индивидуалния хороскоп, тук ще ви информирам под каква форма бих могла да направя такъв анализ. Ще бъде сбор от анализи на следните области:

 • основен път в живота, цели и уроци в живота; силни и слаби личностни характеристики
 • здраве, подходяща среда за живот, подходящ начин на хранене, двигателен режим, слаби места на тялото
 • финансово - материално състояние; източници на доходи, паричен поток
 • дом, семейство, родители; личен вътрешен комфорт; възможности за емиграция, подходящи държави за местоживеене
 • деца, начини за възпроизводство, начини за справяне с препятствия при създаването на деца
 • любов, творчески способности, таланти
 • партньорства, брак, отношения с хората
 • работа, професия, кариера, лично израстване
 • области за обучение и образование; начин на обработка на възприеманата информация
 • пътувания по света, как се отразяват различните географски ширини на живота ви
 • рискове в живота, обрати и по-екстремни ситуации; умения за справяне с кризи
 • социален кръг, приятели; реализация на желания и мечти, интереси, принадлежност към социални прослойки

Този по-пълен анализ на рождения хороскоп  не включва подробна прогноза в годините. Ще бъдат отбелязани само най-важните години.

Такса:  при запитване