GalyAstro - Астрология и астрологични услуги
Свържете се с мен:
0899 10 11 99       contact@galyastro.comКОНТАКТИ

0899 10 11 99
contact@galyastro.com
Рожден анализ

 

Основен рожден анализ

Тази услуга включва основен рожден анализ на определени области от живота по ваш избор. Чрез рожден анализ на дадена житейска област се извлича информация за това какви са основните дадености през живота, които са неизменни, не могат да бъдат променени. Всичко в живота се вписва в тези рамки. Ако например по рождена даденост носите предразположеност да живеете в родното си място, то дори и да правите опити да емигрирате, да се местите в различни градове и държави, няма да имате търсения успех, ще се налага да се връщате по някакви причини в родното си място. Или ако имате дадености в професионалното си развитие да правите постоянни промени, да сменяте работно място и работодател, то дори да имате огромно желание да се задържите на една постоянна работа, няма да успеете.

Рожденият анализ посочва какво е най-подходящо по всеки житейски въпрос, каква е линията на най-малко съпротивление, за да живеете в синхрон със себе си. 
Рожденият анализ ви дава една напълно обективна и ясна представа за това какво можете и какво не можете, какви качества притежавате, кои са вашите силни и слаби места в различните житейски области, какви са причините да постигате успех или пък да търпите провал. 
Рожденият анализ ви дава представа какво можете да получите като резултат от всяка една житейска област. Дори да искате повече или пък по-малко, ще получите  само това, което е "написано".

В този анализ посочвам кои са важните, ключови години, през които може да очаквате значими събития по дадена тема. 


Рожденият анализ може да бъде върху една или повече теми по ваш избор.

Например какви са рождените предпоставки за:
 • финансово и материално състояние
 • професионална ориентация
 • деца

По-долу има ориентировъчен списък с житейски области., от които можете да избирате кои да бъдат анализирани

В консултацията е включена също и кратка по-подробна прогноза за 1 година за всяка от областите, които сте избрали.

NB.
Изключение във връзка с прогнозата във времето правят областите брак и деца, тъй като те се активират рядко. За тях прогнозата е без ограничение във времето. Извеждам всички активни години през живота.

Такса:  при запитване
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)

 

 

Експрес рожден анализ – Вие питате, аз отговарям

Това е анализ на личния ви хороскоп по теми, които ви интересуват. Той е под формата на въпроси и отговори. 

Как става?

 1. Избирате си темите (има приложен по-долу ориентировъчен списък с житейски теми)
 2. Дефинирате до 5 (пет) въпроса за всяка от тях. Желателно е да бъдат ясни и конкретни. 
 3. Изпращате ми темите с въпросите заедно с рождените си данни – дата, час и място на раждане.
 4. Аз давам отговор на тези въпроси кратко, с няколко изречения.

Уточнявам, че при този рожден анализ отговарям само на вашите въпроси, не давам никаква информация извън тях!

NB. Обръщам внимание, че експрес рожденият анализ е различен от анализа на хорарна карта. Въпросите за хорарна карта са свързани с неща, които са актуални, развиват се и от тях се очаква резултат в рамките на няколко месеца до една година. При експрес рожден анализ можете да задавате въпроси, които са само хипотеза към настоящия момент и могат да станат актуални след години.

Примери за въпроси, които можете да задавате за експрес рожден анализ на личния хороскоп:

 • Уча право. Ще мога ли да се реализирам с това образование през живота си?
 • Ще имам ли деца? Кога?
 • Ще имам ли брачен партньор?
 • Ще сключа ли официален брак? Кога?
 • Колко брака ще имам?
 • Къде и как ще се запозная със своя партньор?
 • Професията артист/актриса подходяща ли е за мен?
 • Ще имам ли успех в професия Х?
 • Ще успея ли да направя професионална кариера и да се издигна?
 • Ще имам ли собствен бизнес? 
 • Кога ще бъде най-удачно да създам собствен бизнес проект?
 • Ще имам ли възможност да придобия недвижимо имущество?
 • Ще емигрирам ли?
 • Къде ще живея – в родната си държава или в чужбина?
 • Какви спортове са подходящи за мен?
 • Ще ми се отрази ли добре ако премина към вегетарианство?

И т.н.

Въпроси от типа „Какво ми е дадено да преживея в област Х ?”, означава да се направи основен анализ на посочената област, който е в друг формат и има различна цена. Описан е по-горе.

 

Такса: 
За отговори на въпроси по една житейска област – 60 лв. 
За отговори на въпроси по две житейски области – 100 лв.
За отговори на въпроси по три житейски области – 130 лв.

За отговори на въпроси по четири и повече житейски области – при запитване

 

Този анализ предлагам само в писмен вариант. Ако след получаването му възникнат други въпроси, то следва да заплатите отново такса за нови 5 въпроса.

 

Ориентировъчен списък с житейски теми (области) за анализ:

 • основен път в живота, цели и уроци в живота; силни и слаби личностни характеристики
 • място в обществото, стил и начин на живот, личен статус и авторитет
 • здраве, подходяща среда за живот, подходящ начин на хранене, двигателен режим, слаби места на тялото, начини за лечение
 • интелектуални способности, практически умения, интереси в живота
 • стил и начин на комуникация с хората, общуване с тях; уклон към знания, как се учите; инициативност и предприемчивост
 • финансово - материално състояние; източници на доходи, паричен поток
 • братя и сестри, отношения с тях и взаимодействие в живота; съседи, съученици, съмишленици - отношения и взаимодействие
 • дом, семейство, родители; домашна и семейна атмосфера
 • личен вътрешен комфорт, щастие и удовлетвореност в живота, удобства в живота
 • възможности за емиграция, подходящи държави за местоживеене
 • деца, начини за възпроизводство, начини за справяне с препятствия при създаването на деца
 • творчески способности, таланти
 • хоби, занимания в свободното време, забавления и удоволствия в живота
 • любов, партньорства, брак, отношения с хората
 • работа, професия, кариера, лично израстване
 • постигане на социален и обществен успех, получаване на титли и звания, известност, популярност
 • собствени бизнес проекти, възможности за свободна професия, създаване на собствена фирма
 • области за обучение и образование; начин на обработка на възприеманата информация
 • пътувания по света, как се отразяват различните географски ширини на живота ви
 • рискове в живота, обрати и по-екстремни ситуации; умения за справяне с кризи
 • социален кръг, приятели; реализация на желания и мечти, интереси, принадлежност към социални прослойки


Към сайта има приложена готова 
форма за Заявка за астрологични услуги. Ако желаете, можете да използвате нея.
(Моля, проверявайте спам папката в електронната си поща, когато изпращате писмени заявки чрез мейл или готовата форма!)